Bin-LD

WPR-COIN ~/6 giá ico

BINANCE:WPRBTC   None
Coin này có thể có đáy tiếp theo như hình, nhưng cần đối chiếu với giá của BTC