45 lượt xem
0
WTC/BTC - Binance
Buy: 0.0005042 - 0.0005065
Sell: 0.0005433 - 0.0005468
P/s: Buy trong ngày, chia vốn để vào lệnh cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo

Bình luận