25 lượt xem
0
WTC/BTC - Binance
Buy: 0.0004698 - 0.0004709
Sell: 0.0005047 - 0.0005138
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo

Bình luận