BINANCE:WTCBTC   Walton / Bitcoin
194 lượt xem
4
:3 lười viết quá, thôi thì target để hết trong hình nhé
Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/

Bình luận