tatdat9x

Waiting Buy WTI

Giá lên
FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Dầu chờ mua quanh 54.5 Dừng lỗ 52.5 Chốt lời 60