nguyenvantiep140991

XAGUSD - Vùng tranh chấp

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Hiện tại bạc đang đi ngang quanh chiếc hộp nhỏ. Đây là vùng tranh chấp khá khó chịu, xuất hiện những nến râu dài
Tiếp theo là tiếp tục đứng ngoài và theo dõi.
Đây là phân tích dựa trên quan điểm cá nhân, không khuyến nghị mua bán.
Xin cảm ơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.