ThanhThaoMC

27/05 XAGUSD: bắt đầu bước sóng tăng thứ 4

Giá lên
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bước sóng thứ 5 của sóng đỏ đã kết thúc
Bắt đầu bước sóng tăng thứ 4
Kết thúc nến ngày là 1 cây nến búa
Canh vùng 14.46 để buy