maivanhai

Bạc tăng tiếp sau vàng.

Giá lên
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Vàng đã phá 24.5 sau khi xác nhận sự phá vỡ trendline giảm trước đó. Có thể thấy đây là sự phá vỡ mô hình vai đầu vai. Khung tuần của bạc vẫn là sideway. Như vậy sự đi lên lần này, có thể sẽ là lần chạm đỉnh kế tiếp trên khung tuần, mục tiêu trong thời gian tới có thể là 28.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.