OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Structure:
H2 giá vừa phá qua khỏi Swing high chuyển sang tăng và đồng pha với m30

Momentum:
Độ nghiêng và volume sóng tăng tăng lên. Độ nghiêng sóng giảm giảm dần

Giá đã phá qua vùng kháng cự trước đó tạo nên vùng Flip tiềm năng, kì vọng trong tuần hồi lại vùng này và tạo nên swing mới xác nhận cho cấu trúc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.