SonPriceAction

XAGUSD sell stop

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Downtrend vẫn đang tiếp tục trên cặp XAGUSD . Hiện tại giá đã congestion 3 ngày thể hiện qua những cây nến nhỏ và yếu, Sell stop trên khung d1 như phân tích