khoahuynh

Bạc - Sell về 23.193

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Canh sell trong vùng giá hiện tại.
Stoploss trên mức 24.112
TakeProfit 1 phần tại 23.75, takeprofit toàn bộ tại 23.193

Mùa bay của coin và chứng đã hết. Còn asset nào để đầu tư không? Có: hàng hóa phái sinh. Mở tài khoản ở đây để nhận sự hỗ trợ nhé: https://bit.ly/3wxHOod
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.