tanquoc1551999

canh mua voi bac,

Giá lên
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
canh mua sóng điều chỉnh sau đà giảm mạnh ta thấy có dấu hiệu hội tụ ở mốc hổ trợ quan trọng, canh mua ngắn

Bình luận