OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bạc canh mua và đặt stoplosss dưới các vùng Buy 1, Buy 2 và Buy 3.
Target dài ở 25.31