tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ với Bạc

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm giá.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và mô hình hai đỉnh với XAGUSD.
Đợi giá phá vỡ Key level tại 22.210 và có động thái retest xác nhận thì có thể tìm kiếm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 21.400.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.