OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Canh mua theo xu hướng chính tại 24.1.
Dừng lỗ và mục tiêu 5.9R như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.