OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Canh mua tại vùng phục hồi 23.76
Stoploss dưới vùng swing low 23.68
TakeProfit tại đỉnh swing high ở 24.15

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.