SonPriceAction

XAGUSD sell stop

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Sell stop XAGUSD khi giá phá vỡ cụm nến inside bar trên d1 theo bearish momentum đang có trên TT