khoahuynh

Bạc - Canh mua vùng 22.5

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bạc đang phục hồi sau đà giảm mạnh.
Đà tăng kỳ vọng sẽ chạm ngưỡng 22.72.
Canh mua trong vùng 22.5
Stoploss 22.4