khoahuynh

Bạc - Canh mua vùng 22.5

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bạc đang phục hồi sau đà giảm mạnh.
Đà tăng kỳ vọng sẽ chạm ngưỡng 22.72.
Canh mua trong vùng 22.5
Stoploss 22.4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.