tradafx

Key level bị phá vỡ và cơ hội mua với XAGUSD

Giá lên
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Khung thời gian 2 giờ.
Xu hướng giảm kết thúc khi Key level tại 23.000 bị phá vỡ.
Đợi giá xuất hiện retest và tín hiệu xác nhận xu hướng tăng xuất hiện thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 23.800 và 24.800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.