FOREXCOM:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Người biết coi chart thấy rõ lực mua bạc gần đây nó mạnh như nào. Sóng to sóng nhỏ đều hỗ trợ xu hướng tăng!

Mình phân tích thử lệnh buy thì thấy tỉ lệ lời lỗ khá đẹp = 8.75.
Giao dịch đang hoạt động: Vào lệnh luôn, không chờ gì nữa (:
Đóng lệnh: dừng lỗ: Trade này nhanh thật!!!
Bình luận: Xem xét vào lệnh lại nếu có breakout:
Bình luận: Có breakout như chúng ta mong đợi, tuy nhiên chỉ xem xét vào lệnh khi lệnh đóng ngoài vùng sideway:

Bình luận