truongdaiduy

Mua bạc

truongdaiduy Cập nhật   
FOREXCOM:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Người biết coi chart thấy rõ lực mua bạc gần đây nó mạnh như nào. Sóng to sóng nhỏ đều hỗ trợ xu hướng tăng!

Mình phân tích thử lệnh buy thì thấy tỉ lệ lời lỗ khá đẹp = 8.75.
Giao dịch đang hoạt động: Vào lệnh luôn, không chờ gì nữa (:
Đóng lệnh: dừng lỗ: Trade này nhanh thật!!!
Bình luận: Xem xét vào lệnh lại nếu có breakout:
Bình luận: Có breakout như chúng ta mong đợi, tuy nhiên chỉ xem xét vào lệnh khi lệnh đóng ngoài vùng sideway:


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.