VanDaria

Bạc di chuyển trong hộp

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bạc đi ngang trong hộp có biên độ 21.7 - 25.8. Hiện tại Bạc đang ở kháng cự cạnh trên hộp vùng 25.8

Dự đoán Bạc sẽ giảm về vùng đáy hộp 21.7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.