NangSaigon8568

XAG/USD: short trên nến tuần

Giá xuống
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
XAG sau 1 tuần tăng cực mạnh đang có dấu hiệu tăng quá mức đồng thời chạm trend trên nến tuần + ma208 trên khung M + W nên sẽ có nhịp điều chỉnh về khu vực hỗ trợ bên dưới trước khi bật tăng trở lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.