votai

chiến lược dự đoán giá bạc

GLOBALPRIME:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
ở khung daily , biên độ đi ngang của bạc là khá rõ ràng, chúng ta chờ đợi sự xác nhận của chúng để có kế hoạch mua lên, tuy nhiên nếu thủng vùng hỗ trợ , ta sẽ thay đổi chiến lược. Việc cần làm là ta kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận của thị trường
Bình luận: canh mua vang va bac nhe ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.