ThinhDinhManh

XAU/USD (bạc) từi 18usd lên 31,5usd / ngày tới tg là 6/2020Cùng

Giá lên
FX_IDC:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Cùng với Vàng thì bạc cũng trên đà tăng trưởng mạnh, có thể đạt tới giá 22usd rồi mới bắt đầu điều chỉnh.
Giá bạc tăng trưởng khá mạnh, cộng với MACD lên rất đều không giật sóng, có thể thấy bạc có thể lên đến 31,5usd.
Bình luận: lỗi tiêu đề phải là XAG/USD mới đúng