OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
37 lượt xem
1
Bạc đã phá qua kháng cự và test lại để xác nhận vùng hỗ trợ. Đà tăng vẫn tiếp tục được xác nhận.
Canh mua và TP với 3R như hình.
Tiếp tục canh mua vùng đánh dấu bên dưới, nếu giá phá 24.48