SonPriceAction

Buy limit xagusd

Giá lên
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Xag usd đã về đến vùng hỗ trợ và xuất hiện false break đẹp trên khung tg weekly. Buy limit giữa cây nến tuần sẽ cho 1 tỷ lệ R;R tốt