OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
nhìn khung tuần có thể lịch sủ lặp lại trong tháng tới. vàng sẽ chạy gần 3000pip cho đợt nòfnam quết liệt
ý kiến cá nhân miễn trừ trách nhiệm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.