FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trend line , Supply and Demand , Price Action
Entry: 149x
SL: 147x
TP: 155x
Just a personal idea!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.