anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 27/12/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản buy:
Canh vùng điều chỉnh 1797-1799 sl 3 giá
Kịch bản sell:
Canh vùng 1830-1835, nếu có tín hiệu phản ứng tại đây