anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 27/12/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản buy:
Canh vùng điều chỉnh 1797-1799 sl 3 giá
Kịch bản sell:
Canh vùng 1830-1835, nếu có tín hiệu phản ứng tại đây

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.