OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng theo khung D1 (22/09)
Hôm nay theo EMA89 (D1) Canh bán quanh 1930-31 SL 36
Canh mua theo cản tròn 1900 SL 1895

ENG :
SELL 1930 or 1931
SL: 1936
BUY 1900
SL 1895
TP Open
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.