TradeProPremium

1800 trở thành vùng hỗ trợ cho Vàng tăng giá

Giá lên
TradeProPremium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
#XAUUSD TRIỂN VỌNG KỸ THUẬT

Sự phục hồi của thị trường #gold hiện tại hiện tại giao dịch ở mức 1807, tiếp theo là kiểm tra vị trí 1810 hoặc thậm chí 1825!
(đã loại bỏ Đường trung bình động đơn giản trong 50 ngày sau khi vượt qua mức 1800 áp đặt về mặt tâm lý)
Vùng kháng cự tiếp trong khoảng 1830-1834.
Vào ngày hôm qua Vị trí 1790 đã không bị phá vỡ nhiều lần!
Bình luận:

Chuẩn bị cho sự tương quan ngược lại của đồng đô la và yên để tăng sức mạnh cho #Vàng và #Bitcoin tương quan nghịch đảo về khối lượng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.