LUC_TRADING

GOLD XU HƯỚNG GIÁ

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
A em nào đang còn giữ lệnh sell như những em đã phân tích a e chú ý có chốt lợi nhuận .chờ nhịp hồi về để sell .Theo tin tức chiến tranh thương mại mỹ chung hiện nay và giá đã về vùng hỗ trợ mạnh.
A e chú ý có 2 trường hợp xảy ra :
1. Giá sẽ va đập tại vùng hỗ trợ và xuyên phá về vùng 140x
2.Giá sẽ hội lại trend giảm của ngày .để hồi lại xuống.
E thì thiên về phương án 1 .Tin tức đang ủng hộ
Chúc a chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.