WyckoffianVN

GOLD - LÊN RỒI MỚI XUỐNG

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá đang vận động theo mô hình Wyckoff distribution, chúng ta kỳ vọng giá sẽ có 1-2 lần nữa break lên khỏi đỉnh 1440 để sell. Trước mắt chúng ta cứ chờ setup buy đã ;)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.