WyckoffianVN

GOLD - LÊN RỒI MỚI XUỐNG

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá đang vận động theo mô hình Wyckoff distribution, chúng ta kỳ vọng giá sẽ có 1-2 lần nữa break lên khỏi đỉnh 1440 để sell. Trước mắt chúng ta cứ chờ setup buy đã ;)