RichPhu

Chờ tín hiệu short vàng 15/08/2023

Giá xuống
RichPhu Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chờ short vàng quanh 1921 và 1930
Với điều kiện giá chưa quét thanh khoản tại số tròn 1900
Hiện giá chỉ cách 1900 vài giá.
Bình luận:
Nếu giá quét qua 1900 rồi quay lên.
Thì vùng giá tham khảo sell gần nhất nên là: 1945-1950
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.