URIFX

@XAUUSD => Kỳ vọng 1 bước sóng hồi về để mua

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
hi all,

Trong biểu đồ gold này, mình rất tự tin gold sẽ phát mốc 1378.5 (tháng 7/2016) không sớm thì muộn thôi.
Về trung hạn: mình sẽ looking for short, không long thời điểm này vì đã không còn Risk:Reward tốt nữa.
Về dài hạn: khi giá back về 2 vùng màu xanh trên chart. Mình sẽ long.

Regards,

URI
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.