UnknownUnicorn13919634

Phân tich GOLD ngày 12/042021

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- GOLD:
Sell 1749 ( Nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1740
SL: 1755

BUY: 1735 ( nếu có tín hiệu đảo chiều)
SL: 1729
Tp: 1745


BÀI VIẾT CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, QUYẾT ĐỊNH LÀ Ở BẢN THÂN.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.