Tony_Gao

Chiến lược Gold

Tony_Gao Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold trên khung W vẫn trong xu hướng tăng, hiện đang giảm đều chỉnh về các mức quan trọng của Fibo để lấy đà bật tăng trở lại, vùng giá 1386-1439 được xem là vùng quan trọng để trong Gold bắt đầu tăng tiếp....
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.