tradetapsu68

Kịch Bản Giao Dịch Vàng 24/01

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Trên Khung D vẫn thể hiện trong 1 xu hướng hồi giảm
- Khung H4 vẫn đang cho ra xu hướng giảm
- H1 cũng thể hiện xu hướng giảm - giá đang chạy trong mô hình nêm giảm tiếp diễn vì vậy ngày hôm nay tiếp tục canh bán
Ngày hôm nay có 3 kịch bản như sau

Kịch bản 1:
Nếu giá phá qua luôn 2021.5 ( đóng nến ) thì sell luôn 2021 - sl 2031 - tp 2005 - 1987

Kịch bản 2:
Sell 2036 - sl 2046 - tp 2005 - 1987

Kịch bản 2 xảy ra trước kịch bản 1 - thì khi có kịch bản 1 chúng ta tố 50% vol khi phá qua 2021.5

Kịch bản 3: - Mua 2086 - sl 2070 tp 2006

Tất cả kịch bản đều dựa trên kinh nghiệm cá nhân - Đây cũng không phải là lời khuyên đầu tư
Hãy quản lý vốn thật chặt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.