DuyphongFX88

Buy vàng target ít nhất tại 1569

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nến tháng vàng tăng rất mạnh, có thể cuối tháng test luôn 1569
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.