OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tuần trước GOLD phục hồi PTKT khi chạm ZONE 172x lực mua khá mạnh và phục hồi ZONE 1765 rơi ko được bao xa đóng cửa trên HT 1750,giá đóng 1760 cạnh trên trendline kênh, GOLD khả năng cao đầu tuần BREAK cản này,quan điểm khả năng cao đầu tuần GOLD bay(để SHORT) khi chưa phá được xu hướng giảm.
Chỉ số DXY đã break trên nickline,kỳ vọng đầu tuần giảm điều chỉnh PTKT tiếp tục xu hướng mạnh khi NF xảy ra
,tuần tới GOLD ,Tiền tệ khả năng đầu tuần phục hồi cuối tuần giảm mạnh.

Tôi kỳ vọng GOLD test về 175x mua về 1780 chờ chiến lược chính NF
Ta có 2 điểm canh short,nếu giá về trước NF giữa tuần Sell ZONE 1782-1786 ,NF chọn short ZONE 1790-1795 đây là điểm chính đối phó với NF khi được công bố

Chiến lược đầu tuần
Buylimit 1750
SL 1747
TP 1780
Buylimit 1740-1745
SL 1737
TP 1780

Chiến lược chính
Selllimit 1782-1786(Gía về trước NF)
SL 1793
TP 1720-17x
Selllimit 1794-1796
SL 1802
TP 1720-1700
Các chiến lược được cập nhật hằng ngày tại tlgr & cmt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.