anhnd1

XAUUSD - Chờ bán trên H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đang hồi phục nhưng gặp kháng cự quanh 1216-1218
Chờ bán quanh vùng này với mục tiêu về lại 1204.x-1205.x
Giao dịch đang hoạt động:
Khớp lệnh chờ bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.