chuminhhau

GOLD Cập nhật chiến lược ngày 6-10

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
195 lượt xem
2
Chiến lược 6-10
Buylimit 1750
SL 1747
TP 1757
Selllimit 1757
SL 1761
TP 1745-1740
Chiến lược chính
Buylimit 1737-1740
SL 1732
TP 1775 & chờ ZONE SHORT