chuminhhau

GOLD Cập nhật chiến lược ngày 6-10

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược 6-10
Buylimit 1750
SL 1747
TP 1757
Selllimit 1757
SL 1761
TP 1745-1740
Chiến lược chính
Buylimit 1737-1740
SL 1732
TP 1775 & chờ ZONE SHORT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.