smallturtle

Mua XAU/USD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Biểu đồ tuần: Xu hướng đi ngang
- Biểu đồ H4: TRend tăng ngắn đã hình thành, mua giá hiện tại, dừng lỗ 1765.530, mục tiêu 1823.2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.