eleccrypto

Vàng - Chờ thời cơ để bán khống, chưa nên SELL vội

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng - Chờ thời cơ để bán khống, chưa nên SELL vội
Hiện tại vàng đang được thu mua mạnh trong nhiều ngày. Nhìn từ các khung D1 H4, Vàng đang giữ giá khá tốt và làm nản lòng seller trước đó.
Đầu ngày có áp lực sell giá giảm nhẹ, hiện tại chờ vàng tiếp cận vùng 185x để xem sét lệnh sell khi có đấu hiệu lực bán mạnh.

Chiến lược sell vùng 185x plan 1
Chiến lược sell vùng 1868-1877 plan 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.