ThitruongFXVN

GOLD sẽ đi về đâu sau giai đoạn tích lũy???

ThitruongFXVN Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Canh Buy Gold nếu breakout vùng 1787 - 1788, TP: 1795 - 1797, SL: 1780
- Canh Sell Gold nếu breakout vùng 1782 - 1783, TP: 1770, SL: 1788
Bình luận:
Như vậy là Gold đã break out vùng 87-88, mục tiêu hiện tại sẽ là 1795-1797, SL 1785
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.