PKTeam

Liệu kháng cự có phát huy vai trò của mình?

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF đang nằm trong vùng kháng cự mạnh trên đồ thị ngày.
Có thể canh sell hoặc sell ngay tại vùng này.
TP và SL như trên hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.