khangthanh

Chờ mua vàng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đang giao dịch trong biên độ hẹp dần .
Giá có thể giảm điều chỉnh về khu vực 176x, chúng ta có thể cân nhắc mua lên tại khu vực này
Target tới cho vàng là quanh khu vực TP1 : 181X, TP2 : 184X
Chúc các bạn may mắn
Ý kiến cá nhân và miễn trừ trách nhiệm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.