GAMOFX

sell gold LẦN 2

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
như chiến lược đã phân tích hôm qua, hôm nay giá phản ứng tốt đủ điều kiện vào lệnh sell
vẫn là RR tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.