VnRebates

XAUUSD SELL

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Structure - Cấu trúc thị trường :
H1 tăng , m15 giảm

Momentum - Động lượng :
Sóng tăng đang thoải dần ra
Volume sóng giảm tăng dần
Vol sóng tăng giảm dần

=> Đợi về retest về vùng
Swing high xuất hiện PA để bán xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.