Golden_Academy

Vàng đứng lại ở sóng 4, ngày tin tức chậm nhiệt

Giá xuống
Golden_Academy Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
🌐PLAN VÀNG 28/05

Hỗ trợ: 2335 - 2322 - 2316 - 2307 - 2290
Kháng cự: 2368 - 2379 - 2384 - 2397

Breakout và retest:
- Phá và đóng trên 2354 - 2361 - 2374
- Phá và đóng dưới 2335 - 2322 - 2316

🔴SELL vùng giá 2378 - 2480 stop 2384

🟢BUY vùng giá 2336 - 2334 stop 2330 (scalping)
🟢BUY vùng giá 2309 - 2307 stop 2303

Các chiến lược Scalping sẽ được đưa đến khi các vùng kháng cự - hỗ trợ ở trên có tín hiệu vào lệnh.

Lưu ý: TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường‼️
Bình luận:
🌐PLAN VÀNG 29/05

Hỗ trợ: 2347 - 2335 - 2322 - 2316 - 2307
Kháng cự: 2370 - 2378 - 2384 - 2397

Breakout và retest:
- Phá và đóng trên 2361 - 2374
- Phá và đóng dưới 2345 - 2335 - 2322

🔴SELL vùng giá 2370 - 2472 stoploss 2376 (scalp)
🔴SELL vùng giá 2386 - 2488 stoploss 2392

🟢BUY vùng giá 2324 - 2322 stoploss 2318 (scalping)
🟢BUY vùng giá 2305 - 2307 stoploss 2301

Các chiến lược Scalping sẽ được đưa đến khi các vùng kháng cự - hỗ trợ ở trên có tín hiệu vào lệnh.

Lưu ý: TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường‼️
Giao dịch đang hoạt động:
Giá breakout khỏi 2345, rơi 45pips về 2340.5
Bình luận:
Giá chạm hỗ trợ 2335 bật 100pips 2345

🔰| Giao dịch ngoại hối

🧩 Nhận trung bình 1200 pip mỗi tháng
🧩 Tư vấn về Quản lý Rủi ro
🧩 Tín hiệu ngoại hối có tỉ lệ thắng cao

zalo.me/g/ojchnc965
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.